Divendres 21 Octubre 2016

Què és el Fons Menorquí de Cooperació?

El Fons Menorquí de Cooperació és una entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 1993, que reuneix les entitats públiques i privades de l’illa amb l’objectiu de treballar de manera conjunta en la cooperació per al desenvolupament dels països empobrits.
més informació

Quina és la feina del Fons?

El Fons Menorquí coordina les aportacions de les institucions locals sòcies i canalitza aquests recursos a través de projectes de cooperació per al desenvolupament i la sensibilització per tal de contribuir des de Menorca a la construcció d’un món més just
més informació

Cooperació al Sud

convocatòria
El Fons Menorquí finança, a través d’una convocatòria pública, projectes de cooperació per al desenvolupament dels països empobrits i també d’emergència o ajuda humanitària.
més informació

Sensibilització a Menorca

El Fons Menorquí duu a terme accions perquè la ciutadania s’impliqui i es comprometi davant els reptes del desenvolupament humà sostenible de les persones i l’eradicació de la pobresa.
més informació