Dilluns 21 Agost 2017
Cooperació / Cooperació al Sud

Cooperació al Sud

Els projectes de cooperació al Sud són una de les dues línies d’actuació que ha adoptat el Fons per assolir l’objectiu de contribuir a la promoció de la justícia social i econòmica dels països en vies de desenvolupament.

S’entén el projecte de cooperació com una acció de cooperar entre dues parts per aconseguir que una població empobrida satisfaci les seves necessitats a partir dels recursos propis. En aquest sentit, s’afavoreix que la tasca del Fons, com a agent de cooperació, sigui la d’acompanyar processos de desenvolupament que siguin impulsats per la pròpia població local i que puguin arribar a ser autosostenibles a fi de no dependre dels recursos externs.

El Fons destina la major part dels seus recursos econòmics, el 80 % del pressupost, a finançar i gestionar projectes de cooperació per al desenvolupament i també projectes per atendre situacions d’emergència i d'ajuda humanitària.

Els projectes de cooperació són útils per canviar les condicions de vida de la població local del Sud, però no són suficients per transformar les desigualtatsmundials; per canviar el Sud és també imprescindible canviar el Nord.

"La lluita contra la pobresa no és gest de caritat. És un acte de justícia. És la protecció d’un dret fonamental, el dret a la dignitat i a una vida decent."

Nelson Mandela