Dissabte 25 Novembre 2017
Cooperació / Cooperació al Sud

Cooperació al Sud

Els projectes de cooperació al Sud són una de les dues línies d’actuació que ha adoptat el Fons per assolir l’objectiu de contribuir a la promoció de la justícia social i econòmica dels països en vies de desenvolupament.

S’entén el projecte de cooperació com una acció de cooperar entre dues parts per aconseguir que una població empobrida satisfaci les seves necessitats a partir dels recursos propis. En aquest sentit, s’afavoreix que la tasca del Fons, com a agent de cooperació, sigui la d’acompanyar processos de desenvolupament que siguin impulsats per la pròpia població local i que puguin arribar a ser autosostenibles a fi de no dependre dels recursos externs.

El Fons destina la major part dels seus recursos econòmics, el 80 % del pressupost, a finançar i gestionar projectes de cooperació per al desenvolupament i també projectes per atendre situacions d’emergència i d'ajuda humanitària.

Els projectes de cooperació són útils per canviar les condicions de vida de la població local del Sud, però no són suficients per transformar les desigualtatsmundials; per canviar el Sud és també imprescindible canviar el Nord.