Dissabte 25 Novembre 2017
El Fons / El Fons

El Fons

El Fons Menorquí de Cooperació és una entitat sense ànim de lucre formada per les entitats públiques menorquines i les ONG de l’illa que treballa en cooperació per al desenvolupament dels països empobrits. El Fons va néixer l’any 1993 amb l’objectiu de contribuir a la promoció de la justícia social i econòmica dels pobles del Sud.

Avui, el FonsMenorquí és el catalitzador de la majoria de les accions solidàries que es duen a terme des de Menorca i un estímul de reflexions sobre possibles respostes al subdesenvolupament econòmic i social dels països empobrits.

Les creixents desigualtats, l’exclusió, els efectes perversos de la globalització i les amenaces a la seguretat de les persones conformen la realitat actual del món. Amb el propòsit decidit de canviar aquesta situació, el Fons impulsa, a través dels finançament de projectes de cooperació i sensibilització, accions transformadores, multiplicadores dels esforços del Sud i del Nord, i que promouen el desenvolupament humà sostenible.

"No podem construir una illa democràtica avançada sense participar activament i decididament en la construcció d’un ordre internacional més just"

 

 

Documents relacionats