Dissabte 25 Novembre 2017
El Fons / Qui el forma?

Qui el forma?

El Fons Menorquí de Cooperació està format per totes les institucions públiques de l’illa i catorze ONG que es dediquen a la cooperació i a la sensibilització. En poden ser sòcies totes aquelles entitats l’acció de les quals coincideixi amb els objectius del Fons. L’admissió de nous membres correspon a la Junta de Govern.

 
Institucions públiques associades:

 
 
 
 
Entitat col·laboradora:
 
 
 
ONG associades: