Dissabte 25 Novembre 2017
El Fons / Què fa?

Què fa?

L’activitat del Fons Menorquí de Cooperació s’orienta cap al desenvolupament humà dels pobles del Sud i a l’assoliment d’un compromís cívic per part de la ciutadania menorquina. Aquestes dues finalitats estan estretament lligades.

El Fons Menorquí participa activament i decididament en la construcció d’un món més just i equitatiu amb les accions següents:

  • Administració i gestió dels recursos econòmics lliurats per les entitats sòcies per a projectes de cooperació per al desenvolupament i campanyes de sensibilització.
  • Acompanyament i finançament de projectes de cooperació per al desenvolupament que cerquen la cobertura de les necessitats bàsiques dels països empobrits.
  • Impuls en els àmbits econòmic, social i polític de les condicions requerides per assegurar la pròpia capacitat i autonomia dels països del Sud per atendre les seves necessitats sense dependència exterior.
  • Foment de la creació d'un clima d'opinió favorable a l'establiment d'un ordre internacional i estímul a la participació ciutadana a través del finançament i l’execució de projectes de sensibilització.
  • Incidència perquè sigui una realitat la destinació mínima del 0,7 per cent del producte nacional brut als països en desenvolupament.
  • Foment de la solidaritat i la defensa dels drets humans.