Dissabte 25 Novembre 2017
El Fons / Com es distribueixen les aportacions?

Com es distribueixen les aportacions?

Els doblers gestionats pel Fons Menorquí de Cooperació provenen en un 95% de les institucions públiques,és a dir, els ajuntaments, el Consell de Menorca i el Govern Balear. La resta dels recursos surten de les quotes dels socis particulars i/o entitats privades, convenis o donacions.

És evident que el Fons Menorquí té un clar compromís amb la ciutadania menorquina i també envers aquelles persones dels pobles del Sud que es beneficien dels projectes de cooperació que s’impulsen.

El Fons distribueix les aportacions dels socis en projectes de cooperació, activitats de sensibilització i despeses administratives amb efectivitat. Aquest darreres resulten necessàries per a poder complir els objectius de l’entitat.

En qualsevol cas, el Fons Menorquí de Cooperació és molt rigorós en l’aplicació d’aquests recursos, tot controlant-ne la gestió des l’origen fins a la seva destinació final.

Origen dels recursos
 
Distribució dels recursos