Dissabte 25 Novembre 2017
Publicacions / Memòries

Memòries

Cada any el Fons Menorquí de Cooperació edita una memòria, que recull de manera detallada les activitats dutes a terme i els projectes aprovats durant l’any, així com les aportacions per parts de les diferents administracions públiques menorquines.
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
                      
Memòria 2012                                            Memòria 2013           Memòria 2014 Memòria 2015

 

Memòria 2016