Dissabte 25 Novembre 2017
/

Centres Participants

Els centres educatius, com institucions socialitzadores on conflueixen totes les cojuntures socials, representen un espai privilegiat per transmetre coneixements, aptituds i valors que permetin a l'almnat constuir una ciutadania capaç de conèixer, decidir i participar activament en la transformació de la realitat sociocultural en què viu.