Dissabte 25 Novembre 2017
Sensibilització / Convocatòria de sensibilització

Convocatòria de sensibilització

El Fons Menorquí obre anualment una convocatòria per a projectes de sensibilització que roman oberta de l’1 de gener al 31 de desembre. Tanmateix, les entitats interessades han de presentar les seves propostes fins a un màxim de 15 dies abans de la Junta del Fons Menorquí.

Els criteris que regeixen aquesta convocatòria es recullen en els annexos següents:

 
 
 

 

 
Documents relacionats