Dissabte 25 Novembre 2017
Sensibilització / Sensibilització a Menorca

Sensibilització a Menorca

El Fons Menorquí duu a terme accions perquè la ciutadania menorquina s’impliqui i es comprometi de manera clara i decidida davant els reptes del desenvolupament humà sostenible de les persones i l’eradicació de la pobresa. Aquesta posició demana canvis d’estructures del sistema internacional, però també del model de vida i dels hàbits de consum individuals.